Content Monitor (Joylada app)

รายละเอียดงาน

 • ดูแลเนื้อหานิยายทั้งหมดในแอปพลิเคชัน Joylada ให้เป็นไปตามนโยบายการลงเนื้อหาของแอปพลิเคชัน ได้แก่
 • เนื้อหานิยาย รูปภาพ คอมเม้นต์ รีวิว เป็นต้น
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหานิยายที่ได้รับรายงานโดยละเอียด และระงับการเผยแพร่ผลงานหรือระงับบัญชีผู้ใช้งาน
 • ดูแลเนื้อหาห้องไลฟ์ทั้งหมดในแอปพลิเคชัน Joylada ให้เป็นไปตามนโยบายการลงเนื้อหาของแอปพลิเคชัน ได้แก่
 • เนื้อหาการไลฟ์ รูปภาพหน้าปกห้องไลฟ์ ชื่อห้องไลฟ์ เนื้อหาการข้อความในห้องไลฟ์ เป็นต้น
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาห้องไลฟ์ที่ได้รับการรายงานโดยละเอียด และระงับการเผยแพร่ผลงานหรือระงับบัญชีผู้ใช้งาน
 • ดูแลเนื้อหาภาพรวมของแอปพลิเคชั่น และเนื้อหาบนฟังก์ชั่นในส่วนที่อาจมีเพิ่มเติมในอนาคต
 • ดำเนินการประสานงานกับผู้ใช้งาน และแผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-25 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาใดก็ได้
 • เข้าใจนโยบายการลงเนื้อหาในจอยลดาเป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง
 • มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยสูง
 • กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดัน และแข่งกับเวลาได้ สามารถทำงานนอกเวลาได้
 • ติดตามอัปเดตข่าวสารทาง Social Media สม่ำเสมอ
 • **แนบ Portfolio มาด้วย จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
 
 
 
 
1104/207-209 Noble Phatthanakan, Phatthanakan Rd,
Khwaeng Suan Luang, Khet Suang Luang,Bangkok 10250
CONTACT Recruitment
ภรณ์ทิพย์ หวังวิวัฒน์ (แพท) 061-397-1664 | porntip@ookbee.com
ฉัตรมณี ภักดีใหม่ (เบียร์) 098-325-9498 | chatmanee@ookbee.com
ส่ง Resume ได้ที่ E-Mail : jobs@ookbee.com
 
 
 
1104/207-209 Noble Phatthanakan, Phatthanakan Rd,
Khwaeng Suan Luang, Khet Suang Luang,Bangkok 10250
 
CONTACT Recruitment
ภรณ์ทิพย์ หวังวิวัฒน์ (แพท) 061-397-1664 | porntip@ookbee.com
ฉัตรมณี ภักดีใหม่ (เบียร์) 098-325-9498 | chatmanee@ookbee.com
 
ส่ง Resume ได้ที่ E-Mail : jobs@ookbee.com
Top