ACTIVITY

กิจกรรมเล็กๆ ที่ให้ชาวผึ้งทุกคนมาร่วมสืบสานประเพณีไทย ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้บริหารและผู้ใหญ่ของ Ookbee
ได้ฤกษ์งาม ยามดี จัดงานทำบุญบริษัท เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นการสร้างขวัญ สร้างความสุขและกำลังใจให้กับพนักงานในการทำงาน และเพื่อเป็นการบูชาค...
ศุกร์สิ้นเดือน Ookbee เรามีปาร์ตี้ กับ All Hands Meeting กิจกรรมที่ทำให้ชาว Ookbee ได้มาปาร์ตี้ ร่วมสนุกกัน ทานอาหารเย็นอร่อยๆ เครื่องดื่มเย...

ACTIVITY

กิจกรรมเล็กๆ ที่ให้ชาวผึ้งทุกคนมาร่วมสืบสานประเพณีไทย ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้บริหารและผู้ใหญ่ของ Ookbee
ได้ฤกษ์งาม ยามดี จัดงานทำบุญบริษัท เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นการสร้างขวัญ สร้างความสุขและกำลังใจให้กับพนักงานในการทำงาน และเพื่อเป็นการบูชาค...
ศุกร์สิ้นเดือน Ookbee เรามีปาร์ตี้ กับ All Hands Meeting กิจกรรมที่ทำให้ชาว Ookbee ได้มาปาร์ตี้ ร่วมสนุกกัน ทานอาหารเย็นอร่อยๆ เครื่องดื่มเย...
Top