นักแปลการ์ตูนฟรีแลนซ์ (ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • แปลการ์ตูนออนไลน์จากภาษาจีน เป็นภาษาไทย
 • ส่งมอบงานให้ตรงตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 21-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ หรือผลงานด้านการแปลการ์ตูนภาษาจีน, จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเลือกใช้คำที่กระชับสละสลวยตรงกับต้นฉบับ และสื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย
 • มีใจรักงานเขียน และการอ่าน สามารถเขียนบรรยาย และถ่ายทอดได้อย่างชัดเจน
 • มีความรู้ในการใช้งานด้านสื่อ Social Media ได้เป็นอย่างดี
 • ชื่นชอบการอ่านการ์ตูนเป็นพิเศษ สามารถอ่านการ์ตูนได้ทุกประเภท
 • มีความละเอียด รอบคอบ มีคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มีความรับผิดชอบสูง และทำงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
 • สามารใช้โปรแกรม MS Office และ Photoshop ได้อย่างดี
 
 
 
 
1104/207-209 Noble Phatthanakan, Phatthanakan Rd,
Khwaeng Suan Luang, Khet Suang Luang,Bangkok 10250
CONTACT Recruitment
ภรณ์ทิพย์ หวังวิวัฒน์ (แพท) 061-397-1664 | porntip@ookbee.com
ฉัตรมณี ภักดีใหม่ (เบียร์) 098-325-9498 | chatmanee@ookbee.com
ส่ง Resume ได้ที่ E-Mail : jobs@ookbee.com
 
 
 
1104/207-209 Noble Phatthanakan, Phatthanakan Rd,
Khwaeng Suan Luang, Khet Suang Luang,Bangkok 10250
 
CONTACT Recruitment
ภรณ์ทิพย์ หวังวิวัฒน์ (แพท) 061-397-1664 | porntip@ookbee.com
ฉัตรมณี ภักดีใหม่ (เบียร์) 098-325-9498 | chatmanee@ookbee.com
 
ส่ง Resume ได้ที่ E-Mail : jobs@ookbee.com
Top