นักแปลนิยายฟรีแลนซ์ (ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ)

หน้าที่รับผิดชอบ

  • คัด-แปลนิยายออนไลน์ต้นฉบับเป็นภาษาไทย
  • ส่งมอบงานให้ตรงตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 21-40 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ หรือผลงานด้านการแปลนิยาย(ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถเลือกใช้คำที่กระชับสละสลวยตรงกับต้นฉบับ และสื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย
  • สามารถเลือกใช้คำที่กระชับสละสลวยตรงกับต้นฉบับ และสื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย
  • ชื่นชอบการอ่านนิยาย, ดูซีรีย์และภาพยนตร์เป็นพิเศษ สามารถอ่านนิยายได้ทุกประเภท
  • มีความละเอียด รอบคอบ มีคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
  • มีความรับผิดชอบสูง และทำงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
 
 
 
 
1104/207-209 Noble Phatthanakan, Phatthanakan Rd,
Khwaeng Suan Luang, Khet Suang Luang,Bangkok 10250
CONTACT Recruitment
ภรณ์ทิพย์ หวังวิวัฒน์ (แพท) 061-397-1664 | porntip@ookbee.com
ฉัตรมณี ภักดีใหม่ (เบียร์) 098-325-9498 | chatmanee@ookbee.com
ส่ง Resume ได้ที่ E-Mail : jobs@ookbee.com
 
 
 
1104/207-209 Noble Phatthanakan, Phatthanakan Rd,
Khwaeng Suan Luang, Khet Suang Luang,Bangkok 10250
 
CONTACT Recruitment
ภรณ์ทิพย์ หวังวิวัฒน์ (แพท) 061-397-1664 | porntip@ookbee.com
ฉัตรมณี ภักดีใหม่ (เบียร์) 098-325-9498 | chatmanee@ookbee.com
 
ส่ง Resume ได้ที่ E-Mail : jobs@ookbee.com
Top