Chinese Editor

หน้าที่รับผิดชอบ

 • คัดเลือกนิยายต้นฉบับ
 • ตรวจและแก้ไขความถูกต้องนิยายแปลภาษาจีน, สามารถเทียบต้นฉบับภาษาจีนได้
 • ดูแลการลงนิยายเรื่องที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อประสานงานกับนักแปลและแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการพิสูจน์อักษรเกี่ยวกับ หนังสือ นิยาย และการ์ตูนภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจภาษาจีนเป็นอย่างดี หรือผ่านการสอบข้อเขียน HSK ระดับ5 ชึ้นไป
 • สามารถเรียบเรียง ถ่ายทอดและเลือกใช้คำภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ในการใช้งานด้านสื่อ Social Media ได้เป็นอย่างดี
 • มีงานอดิเรกเป็นการอ่านการ์ตูน, อ่านนิยาย, ดูภาพยนตร์
 • มีความละเอียด รอบคอบ มีคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มีความรับผิดชอบสูง และทำงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
 
 
 
 
1104/207-209 Noble Phatthanakan, Phatthanakan Rd,
Khwaeng Suan Luang, Khet Suang Luang,Bangkok 10250
CONTACT Recruitment
ภรณ์ทิพย์ หวังวิวัฒน์ (แพท) 061-397-1664 | porntip@ookbee.com
ฉัตรมณี ภักดีใหม่ (เบียร์) 098-325-9498 | chatmanee@ookbee.com
ส่ง Resume ได้ที่ E-Mail : jobs@ookbee.com
 
 
 
1104/207-209 Noble Phatthanakan, Phatthanakan Rd,
Khwaeng Suan Luang, Khet Suang Luang,Bangkok 10250
 
CONTACT Recruitment
ภรณ์ทิพย์ หวังวิวัฒน์ (แพท) 061-397-1664 | porntip@ookbee.com
ฉัตรมณี ภักดีใหม่ (เบียร์) 098-325-9498 | chatmanee@ookbee.com
 
ส่ง Resume ได้ที่ E-Mail : jobs@ookbee.com
Top